Από που πήρε το όνομα του το Ήλιο;


Εσείς ξέρετε από που πήρε το όνομα του το χημικό στοιχείο Ήλιο;

Κατηγορίες: 

Απαντήσεις

Έχει το όνομα του ήλιου, γιατί εκεί επισημάνθηκε με φασματοσκοπική μέθοδο για πρώτη φορά.Προσθήκη νέας απάντησης