Από που πήρε το όνομα του το Χαλάνδρι;


Εσείς ξέρετε από που πήρε το όνομα της η περιοχή Χαλανδρίου;

Απαντήσεις

Η επικρατέστερη εκδοχή για την ονομασία του Χαλανδρίου είναι αυτή που αναφέρεται στον τούρκο μεγαλογαιοκτήμονα Χαλά Μπέη στον οποίο ανήκαν μεγάλες εκτάσεις γης κατά την τουρκοκρατία. Υπάρχει επίσης και η θεωρία πως το Χαλάνδρι ονομάστηκε έτσι επειδή διέθετε χίλιους άνδρες (Χιλιάνδριον => Χαλάνδριον). Στην αρχαιότητα ονομαζόταν Φλύα, που σημαίνει εύκαρπη γη.Προσθήκη νέας απάντησης