Από πού πήρε το όνομα του το Γκύζη;


Απαντήσεις

Η περιοχή αριστερά της λεωφόρου Αλεξάνδρας οφείλει το όνομά της σε κεντρικό δρόμο που την διέσχισε, στον οποίο είχε δοθεί τιμητικά από το δήμο  της Αθήνας το όνομα του Τήνιου γλύπτη Νικολάου Γύζη. Η παράφραση του ονόματος του Γύζη σε Γκύζη οφείλεται στον τρόπο εκφοράς του ονόματος του ζωγράφου κατά την περίοδο που διέμενε στην Γερμανία, όπου εξαιτίας των λατινικών χαρακτήρων από Γύζης μετατράπηκε σε Γκύζης.

Τα παλιά χρόνια κατά μήκος του ρέματος που κατέβαινε από τους Αμπελόκηπους προς την Πατησίων, ακολουθώντας τη σημερινή λεωφ. Αλεξάνδρας, υπήρχαν πολλά μαρμαράδικα εργαστήρια Τήνιων καλλιτεχνών.  Η συνοικία πήρε αυτή την ονομασία από το 1925.Προσθήκη νέας απάντησης