Από που πήρε το όνομα της η Στοκχόλμη;


Κατηγορίες: 

Απαντήσεις





Η Στοκχόλμη (Stockholm) μάλλον πήρε το όνομα της από το stock=πάσσαλος και το holm=νησί. Νησί πάνω σε πασσάλους ή των πασσάλων και πράγματι ο πυρήνας της πόλης είναι χτισμένος πάνω σε νησιά.



Προσθήκη νέας απάντησης