Από που πήρε το όνομα της η Πάτρα;


Κατηγορίες: 

Απαντήσεις





Η πόλη της Πάτρας πήρε το όνομά της από τον Πατρέα, αρχηγό των Αχαιών τον 12 αιώνα π.Χ.



Προσθήκη νέας απάντησης