Από που πήρε το όνομα της η Ολλανδία;


Εσείς ξέρετε από που πήρε το όνομα της η Ολλανδία;

Απαντήσεις

Η ελληνική ονομασία επιμένει στην παλιά ονομασία της χώρας: Το «Ολλανδία» (Holland) χρησιμοποιούταν ευρέως αρκετούς αιώνες παλαιότερα και προήλθε από το Holtland, που σημαίνει «ξύλινη χώρα» (προφανώς χάρη στην ξυλεία της περιοχής). Ο σημερινός όρος «Netherland» που χρησιμοποιείται διεθνώς προκύπτει από το γερμανικό Nederland, ήτοι… «Κάτω Χώρα», εξαιτίας του ότι μεγάλο ποσοστό του εδάφους της περιοχής βρίσκεται κάτω από το επίπεδο της θάλασσας.Προσθήκη νέας απάντησης