Από που πήρε το όνομα της η Λισαβόνα;


Εσείς ξέρετε από που πήρε το όνομα της η Λισαβόνα, η πρωτεύουσα της Πορτογαλίας;

Απαντήσεις

Η επικρατέστερη άποψη για την ετυμολογία της πορτογαλικής πρωτεύουσας αναφέρεται σε μια φοινικική φράση που σημαίνει «ασφαλές λιμάνι». Υπάρχει όμως και μια πιο… ελληνικού ενδιαφέροντος εκδοχή, αυτή που θέλει τον Οδυσσέα να περνά από την περιοχή και να ιδρύει την πόλη που ονόμασε «Ολισσιπόνα», (πόλη του Ulysses, δηλαδή του Οδυσσέα).Προσθήκη νέας απάντησης