Από που πήρε το όνομα της η Κομοτηνή;


Εσείς ξέρετε από που πήρε το όνομα της η Κομοτηνή;

Απαντήσεις

Η Κομοτηνή μέχρι το 1920 ονομαζόταν Κουμουτζηνά. Το οχυρό των Κομοτηνών ή Κουμουτζηνών είχε αναδειχθεί σε σημαντικό αστικό κέντρο τα ύστερα βυζαντινά χρόνια. Η ονομασία Κουμουτζηνά ήταν βυζαντινή, ενώ το 1344 εμφανίστηκε και η πρώτη αναφορά σε οθωμανικές πηγές στην πόλη «Γκιουμουλτζίνα». Το όνομα Κομοτηνή ορίστηκε επισήμως το 1920 ως η λόγια μορφή του μάλλον… κακόηχου βυζαντινού ονόματος.Προσθήκη νέας απάντησης