Από που βγήκε η φράση "κάθε πρώτη του μηνός για δεσπότης για φανός";


Απαντήσεις

Μαθαίνουμε ότι από τους αρχαίους χρόνους οι άνθρωποι ήταν προληπτικοί, γι' αυτό και κατέφευγαν σε ενέργειες προληπτικού χαρακτήρα, όπως ήταν το ποδαρικό, συνήθεια που συναντούμε και στους νεότερους χρόνους. Λέγεται πως στο Βυζάντιο, κάθε πρώτη του μήνα, ο αυτοκράτορας καλούσε τον Πατριάρχη για να του κάνει αγιασμό. Καμιά φορά όμως, όταν για κάποιον λόγο ο Πατριάρχης αδυνατούσε να πάει ο ίδιος, έστελνε τον Δεσπότη, ο οποίος κατέφτανε κρατώντας αναμμένο ένα φανάρι. Κα΄πως έτσι γεννήθηκε η παραπάνω φράση, που σήμερα τη μεταχειριζόμαστε για εκείνους που στην αρχή του μήνα ζητούν δανεικά.

Από το βιβλίο της Αλεξία Κιουρτσίδου "γιατί το λέμε έτσι".Προσθήκη νέας απάντησης