Από πότε ισχύει η παγκόσμια ώρα (UTC);


Κατηγορίες: 

Απαντήσεις

Στις 1 Ιανουαρίου του 1972 υιοθετείται η παγκόσμια ώρα (UTC).Προσθήκη νέας απάντησης