Από πόσα γράμματα αποτελείτε το τούρκικο αλφάβητο;


Απαντήσεις

Το τουρκικό αλφάβητο αποτελείτε από 29 γράμματα.

Από αυτά 8 είναι φωνήεντα και τα 21 σύμφωνα.

Τα φωνήεντα χωρίζονται σε χοντρά και λεπτά.Προσθήκη νέας απάντησης