Από ποιο βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης παίρνουμε πληροφορίες για τους Πατριάρχες;


Απαντήσεις

Τις διηγήσεις για τους Πατριάρχες τις βρίσκουμε στο πρώτο βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης, τη Γένεση. Οι μεγάλοι πρωταγωνιστές αυτών των διηγήσεων είναι ο Αβραάμ και οι απόγονοί του Ισαάκ, Ιακώβ και Ιωσήφ.Προσθήκη νέας απάντησης