Από ποιες ιατρικές υπηρεσίες εξυπηρετούνται οι δικαιούχοι του ΕΟΠΥΥ;


Κατηγορίες: 

Απαντήσεις

Οι δικαιούχοι εξυπηρετούνται από:

- Συμβεβλημένους ιδιώτες γιατρούς http://www.eopyy.gov.gr/MedSupplier/Index

- Μη συμβεβλημένους αλλά πιστοποιημένους για συνταγογράφηση γιατρούς (μόνο για συνταγογράφηση φαρμάκων-εξετάσεων)

- Πολυϊατρεία και ιατρεία του Οργανισμού (Μονάδες Υγείας πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ)

- Κέντρα Υγείας, Περιφερειακά και Αγροτικά Ιατρεία

- Εξωτερικά ιατρεία των Νοσοκομείων του ΕΣΥΠροσθήκη νέας απάντησης