Από πια πόλη της Ελλάδας είναι τα αυτοκίνητα που οι πινακίδες τους ξεκινούν από το ΑΗ.....;


Κατηγορίες: 

Απαντήσεις

Τα αυτοκίνητα που ο αριθμός κυκλοφορίας τους ξεκινάει από το ΑΗ +(Α, Β, Ε, Ζ, Κ, Μ, Ν, Ρ, Τ, Χ, Η, Ι, Ο, Υ, είναι από τη πόλη της Ξάνθης.

Εξαιρούνται:
ΑΗΖ-6000/6499 αυτοκίνητα στην Αλεξανδρούπολη από Ιούνιο ως Αύγουστο του 2004 λόγω έλλειψης μετά το ΕΒΗ-5149
ΑΗΖ-6500/7999 αυτοκίνητα στην Καβάλα από Μάιο ως Σεπτέμβριο του 2004 λόγω έλλειψης μετά το ΚΒΜ-3499
ΑΗΖ-8000/9349 αυτοκίνητα στην Καβάλα από Ιανουάριο ως Μάιο του 2004 λόγω έλλειψης μετά το ΚΒΜ-3499
ΑΗΖ-9550/9999 αυτοκίνητα στην Αλεξανδρούπολη από Απρίλιο ως Ιούνιο του 2005 λόγω έλλειψης μετά το ΕΒΗ-7149
Προσθήκη νέας απάντησης