Από δω κι από κει ή από 'δώ κι από 'κεί;


Πως είναι το σωστό;

Ποιο είναι το σωστό;

Κατηγορίες: 

Απαντήσεις

Το δω και κει αποτελούν, σύμφωνα με τη «Μεγάλη» Γραμματική Τριανταφυλλίδη (§ 166), εναλλακτικούς τύπους των εδώ και εκεί, που χρησιμοποιούνται κυρίως στον προφορικό λόγο. Δε χρειάζεται, επομένως απόστροφο.Προσθήκη νέας απάντησης