Αντιστοιχίζω ή αντιστοιχώ;


Ποια η σημασία των λέξεων αυτών;

Απαντήσεις

Το αντιστοιχίζω δηλώνει ότι θέτω κάτι σε αντιστοιχία με άλλο: Στο παρακάτω κουίζ θα πρέπει να αντιστοιχίσετε τις 10 εκφράσεις της στήλης Α με τους 10 ραδιοφωνικούς παραγωγούς της στήλης Β.

Το αντιστοιχώ χρησιμοποιείται με παθητική σημασία: Οι εκφράσεις της στήλης Α αντιστοιχούν στις εκφράσεις της στήλης Β.Προσθήκη νέας απάντησης