Αντικρίζω ή αντικρύζω;


Ποιο είναι το σωστό;

Απαντήσεις

Το ρήμα σχηματίζεται με την παραγωγική κατάληξη -ίζω. Η σύγχυση οφείλεται στη γραφή του επιρρήματος με υ: αντίκρυ. Επίσης με ι γράφονται οι λέξεις: αντικρ-ινός, αντικρ-ιστός, αντίκρ-ισμα.Προσθήκη νέας απάντησης