Αντιδρώ ή αντιδράω;


Ποια είναι η σωστή κλίση της λέξεως;

Κατηγορίες: 

Απαντήσεις

Μια κατηγορία ρημάτων σε -ω, άς δε σχηματίζουν (ή σχηματίζουν σπάνια) δεύτερους τύπους σε -άω, όπως τα αντιδρώ, επιδρώ, δρω, ανακλώ, αντανακλώ, ερευνώ, διερευνώ, εξερευνώ. Πολύ περισσότερα είναι τα ρήματα που εμφανίζουν διπλή κλίση σε -άω και σε , π.χ. μιλάω/-ώ.Προσθήκη νέας απάντησης