Ανάβαλέ το ή ανέβαλέ το;


Ποια είναι η σωστή κλίση της λέξεως;

Κατηγορίες: 

Απαντήσεις

Η προστακτική δε δέχεται αύξηση, άρα ανάβαλε το. Η σύγχυση προέρχεται από τον αόριστο της οριστικής ανέβαλα.

Δεν το εξηγείτε σωστά
Και τα 2 σωστά είναι.
Εξαρτάτε τι θέλουμε να πούμε.

Ανάβαλε --> δεύτερο ενικό προστακτικής αορίστου.
Η προστακτική δηλώνει ζήτηση, επιθυμία, προσταγή.
Ο λόγος που ο χρόνος είναι αόριστος δεν είναι για κάτι που έγινε στο παρελθόν αλλά γιατί είναι στιγμιαία πράξη.
Παράδειγμα ο Γιώργος μιλάει με τον Πέτρο .

Γιώργος - Κάνε γρήγορα θα αργήσουμε στο ραντεβού
Πέτρος - Ξέρεις ... βαριέμαι ρε συ ανάβαλέ το

Ανέβαλε --> τρίτο ενικό οριστικής αορίστου
Μία πράξη που έγινε στο παρελθόν και έχει τελειώσει.
Ο Γιώργος ανέβαλε το ραντεβού

Οπότε και οι δύο λέξεις είναι ορθότατες (όχι όρθιες) αλλά χρησιμοποιούνται ανάλογα με το τι θέλουμε να πούμε.
Είναι πολλοί που κάνουμε αυτό το λάθος της προστακτικής.
Ένα άλλο παράδειγμα.
Μιλάμε με κάποιον και του λέμε: Επέλεξε ποιο θες (Λάθος)
Είναι ... επίλεξε ποιο θες. (Προστακτική, ζητάμε κάτι)
Επέλεξε είναι σωστό αλλά αν αναφερθούμε σε κάτι που έχει γίνει και έχει τελειώσει.
Τελικά ο Γιάννης επέλεξε να πάρει το λεωφορείο.

Προσθήκη νέας απάντησης