Ανάτυπο ή αντίτυπο;


Ποια η σημασία των λέξεων αυτών;

Απαντήσεις

Το ανάτυπο είναι κείμενο από περιοδικό ή άλλο έντυπο το οποίο ανατυπώνεται ξεχωριστά.

Το αντίτυπο είναι καθένα από τα αντίγραφα στα οποία τυπώνεται βιβλίο ή άλλο έντυπο.Προσθήκη νέας απάντησης