Αναλογούν ποσό ή αναλογών ποσό;


Ποια είναι η σωστή κλίση της λέξεως;

Κατηγορίες: 

Απαντήσεις

Η λέξη προέρχεται από τη μετοχή του αρχαιοελληνικού ρήματος αναλογέω/-ω άρα σχηματίζεται ο αναλογών, η αναλογούσα, το αναλογούν. Η σύγχυση προέρχεται πιθανόν από τη φράση αναλογών φόρος.Προσθήκη νέας απάντησης