Αναδεικνύω ή καταδεικνύω;


Ποια η σημασία των λέξεων αυτών;

Απαντήσεις

Το ρήμα αναδεικνύω σημαίνει «προβάλλω κάποιον ή κάτι» ή «εκλέγω σε αξίωμα»: Η εξέγερση των μαθητών ανέδειξε το πρόβλημα της παιδείας. Σημαίνει επίσης διάκριση σε κάποια θέση, αξίωμα κτλ.: Ο αγώνας ανέδειξε νικήτρια την ομάδα της ΑΕΚ.

Το ρήμα καταδεικνύω σημαίνει «αποδεικνύω με σαφή και ξεκάθαρο τρόπο»: Η έρευνα κατέδειξε ότι τα προβλήματα δεν έχουν λυθεί.Προσθήκη νέας απάντησης