Αμφισημία ή πολυσημία;


Ποια η σημασία των λέξεων αυτών;

Απαντήσεις

Η αμφισημία περιέχει τα συνθετικά αμφι- και σημασία και δηλώνει ότι μία λέξη έχει δύο σημασίες, και γενικότερα ότι κάτι μπορεί να είναι αντιφατικό και διφορούμενο: Η αμφισημία του κειμένου.

Η πολυσημία περιέχει τα συνθετικά πολυ- και σημασία και δηλώνει ότι μία λέξη έχει πολλές σημασίες.Προσθήκη νέας απάντησης