Άμεσα ή αμέσως;


Ποια η σημασία των λέξεων αυτών;

Απαντήσεις

Το επίρρημα άμεσα σημαίνει α) «με άμεσο τρόπο (όχι έμμεσα»: Αίτηση απογραφής άμεσα ασφαλισμένου και β) «στο άμεσο μέλλον»: Ο Β' Δημοτικός Σταθμός πρέπει άμεσα να λειτουργήσει.

Το επίρρημα αμέσως σημαίνει «πολύ γρήγορα, ακριβώς την επόμενη στιγμή»: Αμέσως μετά το Πάσχα θα πάρουν στα χέρια τους οι υπουργοί το πόρισμα της επιτροπής.Προσθήκη νέας απάντησης