Αμαρτωλός ή αρματολός;


Ποια η σημασία των λέξεων αυτών;

Απαντήσεις

Η λέξη αμαρτωλός προέρχεται από τη λέξη αμαρτία: Αμαρτωλό παρελθόν.

Η λέξη αρματολός προέρχεται από τη λέξη άρμα και δηλώνει τους ένοπλους Έλληνες της Τουρκοκρατίας: Οι κλέφτες και οι αρματολοί.Προσθήκη νέας απάντησης