Αλτρουισμός ή αλτρουϊσμός;


Ποιο είναι το σωστό;

Κατηγορίες: 

Απαντήσεις

Όταν το δίψηφο ου συνδυάζεται με το ι, προφέρουμε χωριστά ου και ι. Δεν υπάρχει περίπτωση να προφέρουμε ο ξεχωριστά και υι ώστε να απαιτούνται διαλυτικά.Προσθήκη νέας απάντησης