Άλκηστη ή Άλκηστις;


Ποια είναι η σωστή κλίση της λέξεως;

Κατηγορίες: 

Απαντήσεις

Σύμφωνα με την αρχαιοελληνική κλίση: η Άλκηστις, της Αλκήστιδος. Σύμφωνα με τη νεοελληνική κλίση: η Άλκηστη, της Άλκηστης.

Παρόμοια: η Άρτεμη, της Άρτεμης και η Χάρη, της Χάρης.Προσθήκη νέας απάντησης