Αλερετούρ ή αλέ ρετούρ;


Ποιο είναι το σωστό; Με μία ή δύο λέξεις;

Κατηγορίες: 

Απαντήσεις

Οι φράσεις ξένης προέλευσης μπορούν να γραφούν με μία λέξη ανάλογα με τον τονισμό τους στα νέα ελληνικά: ακούγεται ένας τόνος στη λήγουσα αλερετούρ και όχι δύο τόνοι σε δύο ξεχωριστές λέξεις (ενώ στα γαλλικά: aller-retour). Παρόμοια: μεϊκάπ, οτοστόπ, πικνίκ κτλ.Προσθήκη νέας απάντησης