Το αλάτι των Ιμαλαϊων γιατί χαρακτηρίζεται ως "αγνό" και "φυσικό" αλάτι;


Απαντήσεις

Γιατί υποβάλλεται στην ελάχιστη δυνατή επεξεργασία με παραδοσιακό τρόπο και όχι με ραφινάρισμα με βιομηχανικές μεθόδους, που σημαίνει ότι διατηρεί στο μέγιστο βαθμό τη φυσική του σύσταση χωρίς οτιδήποτε επιπρόσθετο. Πιο συγκεκριμένα, οι κρύσταλλοι αλατιού εξάγονται και συλλέγονται χειρωνακτικά από τα ορυχεία αλατιού. Κατόπιν, πάλι με το χέρι, διαλέγονται, συνθλίβονται, ξεπλένονται σε άλμη για να καθαριστούν από τις ανεπιθύμητες προσμείξεις και αφήνονται να στεγνώσουν στον ήλιο.Προσθήκη νέας απάντησης