Άγρια ή αγρίως;


Ποια η σημασία των λέξεων αυτών;

Απαντήσεις

Το επίρρημα άγρια σημαίνει συνήθως «με αγριότητα»: Διαδηλωτής ξυλοκοπήθηκε άγρια. Το επίρρημα αγρίως δηλώνει συνήθως μεγάλη ένταση δυσάρεστης κατάστασης: Μας δουλεύουν αγρίως. Απαντάται όμως ορισμένες φορές και με τη σημασία «άγρια»: Ξυλοκοπήθηκε αγρίως.Προσθήκη νέας απάντησης