Αγόρασα μια ηλεκτρική συσκευή και έχει εγγύηση 1 χρόνο. Στο κατάστημα μου ζήτησαν επιπλέον χρήματα για να εξασφαλίσω εγγύηση για το 2ο χρόνο. Υπάρχει συγκεκριμένος χρόνος εγγυήσεως για τα διαρκή καταναλωτικά αγαθά;


Κατηγορίες: 

Απαντήσεις

Σε παροχή εγγύησης υποχρεούνται τόσο ο πωλητής όσο και ο κατασκευαστής (ά. 5 ν. 2251/1994). Δεν ορίζεται συγκεκριμένο χρονικό διάστημα ισχύος της εγγύησης, παρά μόνο ότι η διάρκειά της πρέπει να είναι εύλογη σε σχέση με την πιθανή διάρκεια ζωής του προϊόντος. Εξάλλου σύμφωνα με τον ΑΚ (άρθρα 540, 554 & 555) όπως ισχύει απέναντι στον πωλητή οι καταναλωτές έχουν τα δικαιώματά τους από τη σύμβαση της πώλησης, σύμφωνα με τα οποία σε περίπτωση πώλησης πράγματος με πραγματικό ελάττωμα, δικαιούνται να ζητήσουν διόρθωση, αντικατάσταση, ακόμα και να υπαναχωρήσουν από τη σύμβαση. Τα δικαιώματά τους αυτά μπορούν να τα ασκήσουν εντός 2 ετών από την ημερομηνία της αγοράς.Προσθήκη νέας απάντησης