Αγόρασα ένα πλυντήριο το οποίο μέσα στον χρόνο της εγγύησης παρουσίασε πρόβλημα. Πρέπει να επιβαρυνθώ με έξοδα επίσκεψης του τεχνικού; Σε περίπτωση που πρέπει να επιδιορθωθεί το πλυντήριο θα επιβαρυνθώ με έξοδα αποστολής, μεταφοράς κ.λ.π.;


Κατηγορίες: 

Απαντήσεις

Τα έξοδα επίσκεψης του τεχνικού, σε περίπτωση διαπίστωσης βλάβης καθώς και η επισκευή του προϊόντος καλύπτονται από την εγγύηση, ενώ το ποιον επιβαρύνει το κόστος μεταφοράς του προϊόντος (προμηθευτή ή αγοραστή) καθορίζεται από τους όρους της εγγύησης. Προσθήκη νέας απάντησης