Αφορά κάτι ή αφορά σε κάτι;


Ποια είναι η σωστή σύνταξη των λέξεων;

Απαντήσεις

Το ρήμα σημαίνει «αναφέρεται, σχετίζεται» και συντάσσεται με αιτιατική: Νέα, δεύτερη δέσμη μέτρων η οποία αφορά μείωση επιτοκίων και προνομιακές ρυθμίσεις για την αποπληρωμή οφειλών από πιστωτικές κάρτες. Η σύνταξη με την πρόθεση σε αντιστοιχούσε στη σημασία «αποβλέπει, αποσκοπεί», που δεν απαντάται.Προσθήκη νέας απάντησης