Αδρομερής ή αδρός;


Ποια η σημασία των λέξεων αυτών;

Απαντήσεις

Αδρομερής σημαίνει «γενικός, χοντρικός, χωρίς πολλές λεπτομέρειες»: Αδρομερής δειγματολογική παρουσίαση.

Αδρός σημαίνει «έντονος, ευδιάκριτος»: Αδρές γραμμές.Προσθήκη νέας απάντησης