Αδόκητος ή αδόκιμος;


Ποια η σημασία των λέξεων αυτών;

Απαντήσεις

Αδόκητος είναι ο απροσδόκητος, αυτός που δεν τον περιμένουμε: Ο θάνατός του αδόκητος, πρόωρος και άδικος.

Αδόκιμος είναι αυτός που δεν είναι δόκιμος, που παρεκκλίνει από τα καθιερωμένα: Αδόκιμος νομικά ο χαρακτηρισμός.Προσθήκη νέας απάντησης