Αδιακρίτως ή αδιάκριτα;


Ποια η σημασία των λέξεων αυτών;

Απαντήσεις

Το επίρρημα αδιακρίτως σημαίνει «χωρίς διάκριση, ανεξαιρέτως»: Ο φρουρός έβαλλε αδιακρίτως με πυροβόλο όπλο. Το επίρρημα αδιάκριτα σημαίνει «χωρίς διακριτικότητα»: Κάθε φορά που περνούσε μια όμορφη γυναίκα την κοίταζε αδιάκριτα. Ορισμένες φορές χρησιμοποιείται και με τη σημασία «αδιακρίτως»: Χορηγούν αδιάκριτα δανεισμό για την υλοποίηση επενδύσεων.Προσθήκη νέας απάντησης