​Σε ποιες χώρες μπορούν να πραγματοποιηθούν οι περίοδοι μάθησης Europass;


Κατηγορίες: 

Απαντήσεις

Η αίτηση εκδοσης κινητικότητας Europass μπορεί να υποβληθεί για παραμονή σε όλες τις χώρες της ΕΕ, στις χώρες του ΕΟΧ (Νορβηγία, Ισλανδία και Λιχτενστάιν) και στην Τουρκία, στην Κροατία και στην Ελβετία.

Αίτηση έκδοσης κινητικότητας Europass μπορεί σήμερα να υποβληθεί για τις εξής χώρες:
Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Κροατία, Τσεχική Δημοκρατία, Κύπρος, Δανία, Εσθονία, Φινλανδία, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Ισλανδία, Ιρλανδία, Ιταλία, Λετονία, Λιχτενστάιν, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Πολωνία, Κάτω Χώρες, Νορβηγία, Πορτογαλία , Ρουμανία, Σλοβακία, Σλοβενία, Ισπανία, Σουηδία, Ελβετία, Τουρκία και Ηνωμένο Βασίλειο.Προσθήκη νέας απάντησης