​Μπορώ να χρησιμοποιήσω το διαδικτυακό εργαλείο Europass για να ενημερώσω το βιογραφικό μου σημείωμα;


Κατηγορίες: 

Απαντήσεις

Αποθηκεύοντας το βιογραφικό σας σημείωμα σε μορφή XML ή PDF+XML θα έχετε τη δυνατότητα να το μεταφορτώσετε και να το ενημερώσετε διαδικτυακά σε μεταγενέστερο στάδιο.

Τα προσωπικά σας δεδομένα θα καταχωρηθούν αυτομάτως στο σύστημα.

Τα βιογραφικά που αποθηκεύονται σε μορφή Word ή OpenDocument δεν μπορούν να μεταφορτωθούν για περαιτέρω επεξεργασία.Προσθήκη νέας απάντησης