​Γιατί μου χρειάζεται το διαβατήριο γλωσσών Εuropass;


Κατηγορίες: 

Απαντήσεις

To διαβατήριο γλωσσών Europass είναι ένα τυποποιημένο έντυπο για την αυτοαξιολόγηση γλωσσικών δεξιοτήτων με βάση το κοινό ευρωπαϊκό πλαίσιο αναφοράς για τις γλώσσες που αναπτύχθηκε από το Συμβούλιο της Ευρώπης. ​Προσθήκη νέας απάντησης