Ποια είναι τα μέτρα ασφάλειας στα σχολεία;


Κατηγορίες: 

Απαντήσεις

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται έξαρση σε φαινόμενα κλοπών. Κατά την περσινή σχολική χρονιά, ιδιαίτερα, σημειώθηκε υπερβολικά μεγάλος αριθμός κλοπών και διαρρήξεων στα σχολεία, παρά το γεγονός ότι δόθηκαν σχετικές οδηγίες, τόσο προς τις Σχολικές Εφορείες, μέσω της εγκυκλίου με αρ. φακ. 5.28.34.2 ημερ. 10.08.2011 (αρ. εγκυκλίου στο διαδίκτυο 2933) όσο και προς τους Διευθυντές των σχολείων, μέσω της προαναφερθείσας εγκυκλίου που σας κοινοποιήθηκε και της ταυτάριθμης εγκυκλίου με ημερ. 10.08.2011 (αρ. εγκυκλίου στο διαδίκτυο 2934). Καλείστε να εφαρμόσετε πλήρως τις οδηγίες που σας δόθηκαν, βάσει του περιεχομένου των παραπάνω εγκυκλίων, με στόχο την αποφυγή παρόμοιων καταστάσεων κατά την παρούσα σχολική χρονιά.

Υπενθυμίζεται ότι τα μέτρα ασφάλειας που εισηγείται το Υ.Π.Π. είναι:

• Εγκατάσταση συστήματος συναγερμού

• Τοποθέτηση μεταλλικών σχαρών στα πορτοπαράθυρα και κλειδαριών ασφαλείας στις πόρτες αιθουσών και χώρων, όπου φυλάσσεται ακριβός εξοπλισμός (π.χ. αίθουσες ηλεκτρονικών υπολογιστών, εργαστηριακοί χώροι κ.ά.)

• Τοποθέτηση ψηλής περίφραξης ή καγκελόπορτας, για απαγόρευση πρόσβασης στα κλιμακοστάσια, στις αίθουσες διδασκαλίας, στα γραφεία και σε άλλους κλειστούς χώρους

• Εγκατάσταση προβολέων, για φωτισμό των σχολείων κατά τις βραδινές ώρες

• Διενέργεια περιπολιών από την Αστυνομία, κατόπιν συνεννόησης με την οικεία Αστυνομική Διεύθυνση

• Αγορά υπηρεσιών ασφαλείας για φρούρηση της σχολικής μονάδας από τον ιδιωτικό τομέα (το συγκεκριμένο μέτρο μπορεί να εφαρμοστεί σε περιορισμένο αριθμό σχολείων).

Σε ό,τι αφορά το θέμα της χρήσης φιαλών υγραερίου, τονίζεται ότι τα σχολεία στα οποία γίνεται ακόμα χρήση φιαλών υγραερίου πρέπει να λαμβάνουν τα απαραίτητα προληπτικά μέτρα για αποφυγή δυσάρεστων καταστάσεων. Ο Διευθυντής του σχολείου, σε συνεργασία με την οικεία Σχολική Εφορεία, πρέπει να μεριμνήσουν ώστε:

• η φιάλη υγραερίου να βρίσκεται σε ασφαλή, στεγασμένο και αεριζόμενο χώρο, εκτός των αιθουσών

• στο χώρο όπου χρησιμοποιούνται συσκευές υγραερίου να υπάρχει εγκατεστημένο σύστημα ανίχνευσης διαρροής υγραερίου και

• να υπάρχει βαλβίδα αποκοπής (κεντρικό σύστημα παροχής).

Η εγκατάσταση συστήματος συναγερμού είναι μία πολύ σωστή λύση για τα σχολεία. Είναι κάτι που συνήθως το παραμελούν ή το ξεχνούν τα σχολεία συνήθως λόγω του υψηλού κόστους. Τα σχολεία έχουν χώρους όπως είναι οι αίθουσες με τους υπολογιστές ή η αίθουσα με τα ηχητικά μηχανήματα, που έχουν αντικείμενα αξίας και πραγματικά είναι κρίμα να μην τα προστατέψουν. Στο https://www.dc.gr θα βρείτε ειδικές λύσεις για συστήματα συναγερμών ανάλογα τον χώρο που διαθέτετε.

Προσθήκη νέας απάντησης