Ποια είναι η υπόθεση της ταινίας "The Outsider (2018)";


Απαντήσεις

Μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ένας αμερικανικός πρώην αιχμάλωτος στρατιωτικός παραμένει στην Ιαπωνία και εργάζεται μέσω των τελετουργιών και των κακουχιών των yakuza για να γίνει μέλος του οργανωμένου εγκλήματος.

The Outsider (2018)Προσθήκη νέας απάντησης