Ποιες υποχρεώσεις χρειάζονται για να κάνω ρύθμιση δανείου (2013);


Κατηγορίες: 

ΑπαντήσειςΡύθμιση-ομπρέλα για τα ενήμερα ενυπόθηκα δάνεια ανακοίνωσε η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Ανάπτυξης.

Με το πρόγραμμα διευκόλυνσης για ενήμερους οφειλέτες δημιουργείται ένας μηχανισμός αποπληρωμής δανειακών υποχρεώσεων που βασίζεται αποκλειστικά στην τρέχουσα οικονομική δυνατότητα του κάθε δανειολήπτη και όχι σε αυτήν που βρισκόταν κατά τη σύναψη της δανειακής σύμβασης με το πιστωτικό ίδρυμα.

Η μηνιαία καταβολή για δάνεια από πιστωτικά ιδρύματα μόνο, με εμπράγματη εξασφάλιση (εγγραφή προσημείωσης – υποθήκης) πάνω στην κύρια κατοικία του δανειολήπτη, μειώνεται στο 30% του καθαρού οικογενειακού εισοδήματος.

Διευκολύνονται όσοι προσπαθούν να αποπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους, οι οποίοι ακόμη και κάτω από αυτές τις αντίξοες συνθήκες αποτελούν τη συντριπτική πλειοψηφία των δανειοληπτών (8 στους 10).

Σύμφωνα με το υπουργείο το πρόγραμμα επικεντρώνεται στη μέση ελληνική οικογένεια που βιώνει μία σημαντική μείωση των εισοδημάτων της από την αρχή της οικονομικής κρίσης μέχρι και σήμερα.

-Με τη νέα ρύθμιση παρέχεται στο μέσο ελληνικό νοικοκυριό μια μακρά περίοδος διευκόλυνσης, τεσσάρων ετών, η οποία είναι τουλάχιστον 4 φορές μεγαλύτερη από αυτή που οι τράπεζες παρέχουν σήμερα στις δικές τους ρυθμίσεις.

-Για διάστημα τεσσάρων ετών ο δανειολήπτης εξασφαλίζεται , ακόμη και στην περίπτωση που τα εισοδήματα του μειωθούν, αφού η δόση του θα προσαρμοσθεί αναλόγως. Για το διάστημα των τεσσάρων ετών, εφόσον ο δανειολήπτης είναι συνεπής στις αναπροσαρμοσμένες υποχρεώσεις του, παραμένει ενήμερος, χωρίς καμία επίπτωση στο παρόν και στο μέλλον της πιστοληπτικής του ικανότητας και συνεχίζει να έχει πρόσβαση σε όλες τις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες.

-Θεσπίζεται ειδική ρύθμιση για νοικοκυριά με εξαιρετικά χαμηλά εισοδήματα κάτω των €15.000, στα οποία η προσαρμογή της δόσης θα υπολογίζεται με μέγιστο επιτόκιο 0,75% + Βασικό Επιτόκιο ΕΚΤ (=1,5%) έτσι ώστε να περιορίζεται η επιβάρυνσή τους με τόκους κατά τη διάρκεια της περιόδου χάριτος.

-Το πρόγραμμα συμπεριλαμβάνει και ειδικά προνόμια για τους ανέργους, με μοναδικό εισόδημα το επίδομα ανεργίας, στους οποίους εκτός από όσα προβλέπονται γενικά, παρέχεται η δυνατότητα μηδενικών καταβολών με πλήρη απαλλαγή τόκων για συνολικό διάστημα 6 μηνών εντός της περιόδου χάριτος. Παρέχεται έτσι ένα σημαντικό διάστημα ανακούφισης μέχρι την οικονομική του ανάκαμψη και την ομαλή επιστροφή του στην οικονομική δραστηριότητα.

Ρύθμιση για την προστασία των δανειοληπτών που υπέστησαν μείωση εισοδήματος

Ποιους αφορά:

Δικαίωμα υπαγωγής στο πρόγραμμα έχουν:

1. μισθωτοί και συνταξιούχοι ιδιωτικού και δημοσίου τομέα,
2. όσοι έχουν τεκμαιρόμενη σχέση εξαρτημένης εργασίας (η δραστηριότητά τους παρέχεται αποκλειστικά σε ένα νομικό πρόσωπο),
3. άνεργοι με ετήσιο καθαρό οικογενειακό εισόδημα από οποιαδήποτε πηγή (μισθοί, συντάξεις, ενοίκια, αγροτικά εισοδήματα κλπ) έως € 25.000 και εφόσον αυτό έχει μειωθεί περισσότερο από 20% από 01.01.2010 έως σήμερα.

Επιπλέον το ως άνω ποσό αυξάνεται κατά €5.000 (δηλαδή έως €30.000 ετήσιο καθαρό οικογενειακό εισόδημα) για πάσχοντες από βαριά ασθένεια ή/και μόνιμη αναπηρία και για τρίτεκνους και πολύτεκνους.

Ποια δάνεια υπάγονται:

Υπάγονται τα μη ληξιπρόθεσμα δάνεια από πιστωτικά ιδρύματα για τα οποία έχει εγγραφεί προσημείωση ή υποθήκη στην κύρια κατοικία του οφειλέτη, η αντικειμενική αξία της οποίας δεν ξεπερνά τις €180.000.

Προϋποθέσεις υπαγωγής:

1.το σύνολο της ακίνητης περιουσίας του νοικοκυριού δεν ξεπερνά σε αντικειμενική αξία τις €250.000,
2.το σύνολο των καταθέσεων που βρίσκονται στη κατοχή του νοικοκυριού δεν ξεπερνά τις €10.000,
3.το ανεξόφλητο υπόλοιπο των συνολικών δανειακών υποχρεώσεων του νοικοκυριού (κεφάλαιο) δεν ξεπερνά τις €150.000.

Τι χορηγείται:

Περίοδος χάριτος 48 μηνών.

Άμεση μείωση της μηνιαίας καταβολής στο 30% του μηνιαίου καθαρού εισοδήματός του νοικοκυριού.

Η δόση καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου χάριτος θα προσαρμόζεται σε πιθανή μεταβολή του εισοδήματος.

Η συμβατική διάρκεια του δανείου παρατείνεται κατ’ ελάχιστον 48 μήνες και η αποπληρωμή του μετά την περίοδο χάριτος συνεχίζεται με τους όρους της αρχικής σύμβασης χωρίς καμία επιβάρυνση για το δανειολήπτη.

Ειδικότερα:

Για ετήσια καθαρά εισοδήματα έως €15.000 το επιτόκιο που προβλέπεται στη σύμβαση του δανείου περιορίζεται στο 1,5% (0,75% + βασικό επιτόκιο ΕΚΤ) και με βάση αυτό υπολογίζεται η μηνιαία δόση κατά την περίοδο χάριτος.

Για τους ανέργους με μοναδικό εισόδημα το επίδομα ανεργίας, πέραν των παραπάνω, παρέχεται η δυνατότητα μηδενικών καταβολών με πλήρη απαλλαγή τόκων για συνολικό διάστημα 6 μηνών εντός της περιόδου χάριτος.

newsbeast.gr Καλή σας μέρα,

  Είμαι ένας ιδιώτης επενδυτής (Fred Peterson) Δίνω έξω εξασφαλισμένα δάνεια εγγύηση για επιχειρηματίες, άντρες και γυναίκες σε επιχειρηματικές συναλλαγές, την αγορά αυτοκινήτου, το σπίτι, δάνειο αγοράς και άλλα προσωπικά δάνεια ETC Ψάχνετε για ένα επιχειρηματικό δάνειο, προσωπικό δάνειο, σπίτι, δάνεια αυτοκινήτων, τα δάνεια, τα δάνεια σταθεροποίησης χρέους, ακάλυπτων δανείων, επιχειρηματικών κεφαλαίων, ή έχετε ήδη αρνηθεί ένα δάνειο από μια τράπεζα ή χρηματοπιστωτικό ίδρυμα ρύθμιση έναν ή περισσότερους λόγους. Μπορείτε μάλλον λύσεις πιστωτικά τους! εγώ Είμαι ένα ιδιωτικό πιστωτικό ίδρυμα, τη χορήγηση δανείων σε επιχειρήσεις και ιδιώτες σε ένα χαμηλό και προσιτό επιτόκιο 3%.   Επείγουσες απαντήσεις EMAIL ΗΠΑ VIA: fredpetersonworldloan@yahoo.com   Κάνω επίσης δάνεια της ασφάλειας και της μη εξασφάλισης για την επιχείρησή σας Start-up. Αν σας ενδιαφέρει να συμπληρώσετε την παρακάτω αίτηση, έτσι ώστε μπορούμε να αρχίσουμε την επεξεργασία ποσό του δανείου σας.   ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:   Όνομα: ___________________________ Επώνυμο: ____________________________ Ηλικία: ________________________ Φύλο: _______________________________ Οικογενειακή κατάσταση: _______________________ Επικοινωνία Διεύθυνση: ______________________ Πόλη / Τ.Κ.: ________________________ Χώρα: ______________________________ Ημερομηνία Γέννησης: ________________________ Ποσό που απαιτείται ως δάνειο: ________________ Διάρκεια Δανείου: ________________________ Μηνιαίο Εισόδημα: _________________________________ Επάγγελμα: ___________________________ Σκοπός για Δάνειο: _____________________ Κινητό: ________________________________   Είμαστε δεσμευμένοι στην επίτευξη του καλύτερου δυνατή εξυπηρέτηση των πελατών για να σας βοηθήσει με το δάνειό σας. Θα πρέπει να αντιμετωπίζονται με την καλύτερη αξιοποίηση των πόρων μας, μέχρι να πάρετε τα χρήματά σας μεταφέρονται σε σας. Σε αναγνώριση των παραπάνω στοιχείων θα σας στείλουμε τους όρους και προϋποθέσεις του δανείου να προχωρήσει με τη μεταφορά του δανείου.   Ευχαριστώ για την υποστήριξή σας και την κατανόηση, όπως είμαστε πρόθυμοι να βοηθήσουν.   Ο κ. Fred Peterson


Μήπως χρειάζεστε ένα δάνειο; αν ναι, επικοινωνήστε μαζί μας μέσω e-mail στο swanloancompany@gmail.com | με τις ακόλουθες πληροφορίες στις παρακάτω διευθύνσεις:

όνομα:
ηλικία:
διεύθυνση:
κατάσταση:
χώρα:
Αριθμός τηλεφώνου:
ποσό που απαιτείται:
διάρκεια του δανείου:
Σκοπός του δανείου:

  Έτσι, να πάρει πίσω σε μας τώρα, έτσι ώστε να μπορέσουμε να προχωρήσουμε καλά.
ευχαριστίες
ο κ. ΣουάνΠάρτε ένα δάνειο σήμερα στο χαμηλό ποσοστό ισχύουν τώρα τα δάνεια δίνονται με ρυθμό 3% ισχύει Τώρα αυτό μπορεί να αυξήσει την επιχείρησή σας σε μεγαλύτερο hight. Μας προσφέρει το δάνειο για τις επιχειρήσεις και την προσωπική τους ανθρώπους, αν χρειάζεστε ένα δάνειο για να ξεκινήσει μια επιχείρηση ή δάνειο για να πληρώσει μακριά τους λογαριασμούς να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω (georgeanderson.loanfirm255@gmail.com) τώρα και να πάρει ένα δάνειο από την εταιρεία μας ... Έχω καταστήσει τις καλύτερες υπηρεσίες Δανείου.Αγαπητέ Αξιότιμε Πελάτη,

Είστε ευπρόσδεκτοι να ΕΤΑΙΡΙΑ PAUL SMITH δανείου. Αυτή τη στιγμή είμαστε
που δίνει έξω τα δάνεια σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου με επιτόκιο 3%.

Δίνουμε έξω τα δάνεια με επιτόκιο 3%. Σε οποιοδήποτε μέρος του
κόσμο. Με διάρκεια από 1 έως μεταξύ 25 χρόνια.

Επίσης Εμείς μόνο δίνουν δάνεια στους αιτούντες μεταξύ 18 ετών και άνω.
Θα πρέπει να παρέχουν τις ακόλουθες πληροφορίες σχετικά με εσάς και την πρόταση σας, έτσι ώστε
ότι εγώ θα ξέρουν πώς να βοηθήσουν.

Αίτηση Δανείου Needed

* Ονοματεπώνυμο: ......................... . ..
* Ηλικία: ......................... ............
* Sex .......................... ..............
* Διεύθυνση: ..................... ...........
* Κράτος: ....................... ...........
* Χώρα: ..................... ...........
* Εταιρική επωνυμία (εάν υπάρχουν): ...................
* Ποσό δανείου χρειάζονται: ......................
* Σκοπός του δανείου: .........................
* Διάρκεια Δανείου: .................... ...........
* Επάγγελμα: .....................................
* Ημερομηνία γέννησης (yyyy-mm-dd): ..............
* Φύλο: ...................... ...........
* Οικογενειακή κατάσταση: ....................... ..
* Επόμενη Of Kin: .......................... ..
* Μηνιαίο Εισόδημα: ....................... ..
* Τηλέφωνο: ....................... . . .......
* Fax: ......................... . . .......
* Τ.Κ.: ...................
* Mobile / κινητό: ............. . . ........
* Internet στο σπίτι .........................
* E-mail: ...................... ...........

Σε αναγνώριση αυτών των στοιχείων, θα σας στείλουμε τους δικούς μας όρους
μαζί με το χρονοδιάγραμμα αποπληρωμής και, αν συμφωνείτε με τους όρους και
συνθήκες, θα έχετε να πάρετε το δάνειό σας εντός 24 ωρών. Αυτό εξαρτάται
σοβαρότητας και του επείγοντος σας για την εξασφάλιση του δανείου.

Με εκτίμηση,
Ο κ. Paul SmithΓεια σας κύριε / κυρία,    Αυτό γίνεται για να σας ενημερώσω ότι το σπίτι ως ιδιωτική εταιρεία δανεισμού (UMAFH) United Δανείου & Financial. Δίνουμε έξω τα δάνεια προσφέρουν δάνεια e από το ελάχιστο ποσό των € 10.000,00 στο ανώτατο ποσό των € 100.000.000,00. Μας προσφέρει δάνεια με επιτόκιο 2% για κάθε ενδιαφερόμενο. Και Ώρα προσφορά μας είναι από 6 mounths κυμαίνονται σε 30 χρόνια. Χώρα δεν είναι ένα εμπόδιο, έτσι αισθάνεται ελεύθερη να ζητήσει ανά πάσα στιγμή. Παρακαλώ σημειώστε αν σας ενδιαφέρει σε αυτή την προσφορά θα πρέπει να στείλετε την αίτησή σας μέσω e-mail Διεύθυνση της εταιρείας s: services@umafh.com      Corporate Office  United Δανείου & Financial Αρχική  133 Park Road, Chiswick, Λονδίνο, W43EX  Ηνωμένο Βασίλειο.  Τηλέφωνο: +44 772 158 4327  Email: services@umafh.com  Website: www.umafh.com


Γεια σας,

Μήπως χρειάζεστε ένα δάνειο για να πληρώσει τους λογαριασμούς ή να ξεκινήσετε
τη δική σας επιχείρηση, μπορείτε να είστε κατάλληλος για ένα δάνειο τώρα και επικοινωνήστε
μαζί μας μέσω e-mail: wilson_loanfirm07@yahoo.co.uk

αίτηση δανείου

Όνομα:
διεύθυνση:
Τηλ:
Ηλικία:
Επάγγελμα:
Χώρα:
Ποσό δανείου χρειάζονται:
Η διάρκεια του δανείου:
Σκοπός του δανείου:

Ο κ. John WilsonΕμείς παροχή οικονομικής βοήθειας σε όσους έχουν ανάγκη των δανείων και να δώσει το δάνειο με επιτόκιο 2% ετησίως. Κάνουμε δανείων μας στις παρακάτω κατηγορίες: δάνειο αυτοκινήτων, δάνειο σχολείο, το σπίτι δάνειο, επιχειρηματικό δάνειο και προσωπικό δάνειο. Αν ενδιαφέρεστε, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω e-mail στο cashierslenders@gmail.com και να πάρει πίσω σε μας με τις πληροφορίες που είναι πιο κάτω:

όνομα:
διεύθυνση:
Κατάσταση:
χώρα:
Ποσό που απαιτείται:
Διάρκεια Δανείου:
Σκοπός του δανείου:

Έτσι, θέλουμε να έρθουν πίσω σε μας τώρα, ώστε να μπορέσουμε να προχωρήσουμε με τη μεταφορά του δανείου σας, καθώς και.
ευγενικά
Ο κ. Gerrad.
 Γεια σας,

Είμαι ο κ. Jonna Οικονομικών εταιρείας, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας Jonna Οικονομικών δανείου, είμαι για να σας ενημερώσουμε ότι αυτό είναι μια επιχείρηση δανεισμού που δίνει έξω τα δάνεια με επιτόκιο 3% για τους ανθρώπους / επιχειρηματικών οργανώσεων που έχουν ανάγκη των χρημάτων. Θέλω να ξέρετε ότι το ποσό του δανείου σας θα πρέπει να χορηγείται σε εσάς. Προσφέρουμε όλα τα είδη των δανείων σε σοβαρές minded άτομα που έχουν ανάγκη από οικονομική βοήθεια. Για να πάρετε τις διαδικασίες δανείου που ξεκίνησε, να μας στείλετε τα ακόλουθα στοιχεία:-email: jonnafinance@outlook.com

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ δανειολήπτη

Πλήρης ονόματα του δανειολήπτη: ..........
Διεύθυνση: .............
Επάγγελμα: ........
Sex: ..............
Ηλικία ..............
Τηλέφωνο: .......
Μηνιαίο Εισόδημα: .............
Χώρα ...............................
Πόλη .......................
Σκοπός του δανείου ...........
Ποσό που απαιτείται .................
Διάρκεια Δανείου .......................
Έχετε υποβάλει αίτηση για δάνειο πριν από: .................


Ελπίζω να ακούσω φόρμα σας.
  ευχαριστίες
ο κ. JonnaALOHANLOANFILM.ΜΠΆΤΣΟΣ, Ως νόμιμη δάνειο έχει πάντα το κύριο μέλημα των πελατών, που έχει μια προβληματική δάνειο και εγγύηση οικονομικής χρειάζεται είναι κάτι που πελάτες είναι πάντα ανησυχητικό όταν αναζητούν ένα δάνειο από το νόμιμο ο δανειστής δάνεια John Smith, ότι η διαφορά μπορεί πιστωτική βιομηχανία μας για την παροχή δανείων, που κυμαίνονται από $ 2.000 έως $ 100,000,00000 ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ΜΑΣ μέσω alohanloanfame@Hotmail.com Οι υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν: * Επενδυτές δάνεια * Χρέου * Δεύτερη υποθήκη * Επιχειρηματικά δάνεια * Προσωπικά δάνεια Διεθνή δάνεια Κανένας από αυτούς δεν, και κανένας πιστωτικός έλεγχος, εγγύηση 100% αυτό που χρειάζεται να κάνετε είναι Ξέρτε τι που θέλετε, και είμαστε πραγματικά σας όνειρο, Eric η εταιρεία δανείου είπε "Ναι", όταν οι τράπεζες say no, χρηματοδοτούμε, τέλος, περιορισμένης δανεισμός εταιρεία, μεσάζοντες, μικρές, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, επειδή έχουμε Απεριόριστη πρωτεύουσα για περισσότερες πληροφορίες, πηγαίνετε να λάβουν δάνειο από: παρακαλώ άμεση απάντηση σε αυτό το post:alohanloanfame@hotmail.com ΠΡΟΣΩΠΙΚΌ δάνειο εφαρμογή


Γειά Σου,
Εν όψει των οικονομικών δυσκολιών; Είστε στην ανάγκη ενός δανείου; ή έχουν απορριφθεί από τις τοπικές τράπεζες; Μήπως χρειάζεστε ένα δάνειο για οποιοδήποτε λόγο; Η βοήθειά σας είναι επιτέλους εδώ και Maurice Οικονομικών προσφέρει δάνεια σε όλους τόσο των εργαζομένων όσο και των ανέργων, ιδιώτες και επιχειρήσεις, προσφέρουμε τα δάνεια με χαμηλό επιτόκιο 2%. Οι ενδιαφερόμενοι δανειολήπτες είναι να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω e-mail για να mauricefinance@hotmail.com και να πάρει τα δάνεια τους σήμερα. Οι υπηρεσίες μας είναι γρήγορη και αξιόπιστη, γι 'αυτό παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας στο (mauricefinance@hotmail.com) και απολαύστε την προσφορά μας χρηματοοικονομικών υπηρεσιών.
Email: mauricefinance@hotmail.com
Maurice ΟικονομικώνΑγαπητέ Κύριε / Κυρία ΔΑΝΕΙΟΥ όσο το δυνατόν γρηγορότερα μέσα σε 2 ημέρες. Jose Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Micro Plc εμπορικά και προσωπικά, X-mas Δάνειο, Στεγαστικό Δάνειο σε 2% επιτόκιο rate.Interested Πρόσωπα θα πρέπει να επικοινωνήσουν Δάνειο Σύμβουλος μέσω e-mail με τις παρακάτω πληροφορίες: ΟΝΟΜΑ: ..... Επώνυμο: .. .... ΧΩΡΑ: ....... ΤΗΛΕΦΩΝΟ: ..... ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: ...... ΗΛΙΚΙΑ: ............. Φύλο: .... ..MARITAL ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ...... ΠΟΣΟ ΔΑΝΕΙΟΥ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ: ...... μηνιαίο εισόδημα ...... Διάρκεια δανείου: ...... Λειτουργός Όνομα: Δάνειο Επενδύσεων προσφορά Email: josedennisonloans007 @ GoogleMail. com Ευχαριστώ και ο Θεός ευλογεί Χαιρετισμοί, Mr.Jose DennisonΨάχνετε για ένα προσωπικό δάνειο, Ή ήταν αρνηθήκατε ένα δάνειο από μια τράπεζα. Δίνω έξω τα δάνεια σε επιχειρήσεις και ιδιώτες σε ένα χαμηλές και προσιτές επιτόκιο του 2% επί των τόκων. Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας μέσω email:
divinegraceloanfirm@gmail.com
divinegraceloanfirm@outlook.com

ευχαριστώ,
Κα Ελίζαμπεθ ΤέιλορΑγαπητέ κύριε / κυρία

Είμαστε η Παγκόσμια Τράπεζα ενέκρινε δάνειο online εταιρεία, προσφέρουμε τα δάνεια προς το κοινό με ένα πολύ χαμηλό ποσοστό του 3% ... προσφέρουμε Δικαιολογημένη δάνεια, όπως τα επιχειρηματικά δάνεια, προσωπικά δάνεια, ασφαλισμένων και ανασφάλιστων δανείων, Επενδυτικές δάνεια στεγαστικό δάνειο, τα γεωργικά πίστωσης, προσωπικό δάνειο, δάνειο auto, κλπ χωρίς εξασφαλίσεις Εφαρμόστε τώρα.

Για περισσότερες έρευνα σχετικά με τα δάνεια Επικοινωνήστε μαζί μας στο: damianholdings@gmail.com
ειλικρινά
Αλέξανδρος

Δάνειο προσφορά / να εφαρμοστούν αμέσωςΕίστε στην ανάγκη ενός δανείου; Θέλετε να είναι οικονομικά σταθερή; Ή μήπως θέλετε να επεκτείνετε την επιχείρησή σας; Προσφέρουμε εταιρεία δάνειο, δάνειο auto, επιχειρηματικό δάνειο, προσωπικό δάνειο και, Χριστουγεννιάτικα δάνειο με πολύ μειωμένο επιτόκιο 2%, με άνετα διάρκεια που είναι διαπραγματεύσιμο. Αυτή η προσφορά είναι ανοικτή σε όλους που θα είναι σε θέση να επιστρέψει πίσω σε εύθετο χρόνο. Παρακαλείστε να πάρετε πίσω σε μας αν ενδιαφέρονται με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: mauricefinance@hotmail.com
Email: mauricefinance@hotmail.comΑΜΕΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ONLINE ΕΤΑΙΡΙΑ
ΕΔΡΑ --- Richmond Road, Γουόρδινγκ, Ηνωμένο Βασίλειο
EMAIL - [directserviceonlinefirm@gmail.com]
-------------------------------------------------- -------------------------
  Δίνουμε έξω τα δάνεια από την περιοχή των $ 1.000 έως $ 90,000,000.at ενδιαφέρον
2% επιτόκιο.

Οι ενδιαφερόμενοι πελάτες θα πρέπει να παρακαλούμε να συμπληρώσετε τη φόρμα μας στη συνέχεια-

ΌΝΟΜΑ--------------
ΧΏΡΑ-----------
ΔΙΕΎΘΥΝΣΗ--------------
Το ποσό του δανείου ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ -------
Σκοπός του Δανείου ------------
SCAN και να επισυνάψετε την ταυτότητά σας CARD--
Office / Home ΤΗΛΕΦΩΝΟ -----------
ΓΈΝΟΣ---------------------------

Θέση της εταιρείας αλληλογραφίας επαφή μας είναι
via- [directserviceonlinefirm@gmail.com]

ROSE WILLIAMS
EMAIL - [directserviceonlinefirm@gmail.com]
ΑΜΕΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ONLINE ΕΤΑΙΡΙΑΚυρία,
Πολλή αγάπη προσφέρει ειλικρινά με τις καλύτερες ευχές για το είδος πρόθεσή σας σε αυτό και να προχωρήσει.
SURE ασφαλιστικών και χρηματιστηριακών ΕΤΑΙΡΕΙΑ εντοπισμό είμαστε, Εγγεγραμμένοι Πρότυπο chattered Ξένα Τράπεζας, τα οποία προσφέρει εκτίμηση αναβάθμιση σε τιμά έναν καλό βήμα»σε όλες τις χαρτοφυλακίου κ.λπ.
Έχουμε καταστήσει προσφορές για τα άτομα και συνεργάζεται φορείς σε μια αξιόπιστη πλατφόρμα, κυρίως σε όσους έχουν ανάγκη αναβάθμισης εκτίμηση, Ασφαλιστικών, Ομολογιακά ?, εταιρικής σχέσης ?, τίτλων ?, ή μήπως χρειάζεστε ένα δάνειο με επιτόκιο 5% ?.
Ελάχιστη μέγιστο τις υπηρεσίες που προσφέρουμε ευγενικά, όπως ελπίζουμε να λάβετε σας πιο γρήγορα να έρθει σε γρήγορη και γρήγορα.

Με εκτιμιση,
Η κ Anes Williams
sure.securities.co@gmail.comΚαλημέρα σε όλους,
Είμαστε Χριστιανική οργάνωση που έχει δημιουργηθεί για να βοηθήσει τους ανθρώπους σε ανάγκες βοήθειας, όπως η οικονομική βοήθεια. Έτσι, εάν περνάτε από οικονομικές δυσκολίες ή είστε σε οποιαδήποτε οικονομική αναστάτωση, χρειάζεστε κεφάλαια για να ξεκινήσετε τη δική σας επιχείρηση ή χρειάζεστε δάνειο να εξοφλήσετε το χρέος σας ή να εξοφλήσετε τους λογαριασμούς σας, να ξεκινήσετε μια ωραία επιχείρηση ή να δυσκολευτείτε να λάβετε κεφάλαιο από τοπικές τράπεζες, επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα μέσω e-mail barbarahodgeloanfirm@gmail.com. για τη Βίβλο λέει "" Λουκάς 11:10 Ο καθένας που ζητά λαμβάνει, Αυτός που αναζητά βρίσκει. και σε εκείνον που χτυπά, η πόρτα θα ανοίξει ". Μην αφήνετε λοιπόν την ευκαιρία να σας περάσει, επειδή ο Ιησούς είναι ο ίδιος χθες, σήμερα και για πάντα περισσότερο. Παρακαλώ, αυτό είναι για τους σοβαρούς και τους Θεούς που φοβούνται τον Άνθρωπο.
μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου barbarahodgeloanfirm@gmail.com.

Οι υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν τα εξής:
Ενοποίηση χρέους
Δεύτερη υποθήκη
Επιχειρηματικά δάνεια
Προσωπικά δάνεια
Διεθνή Δάνεια
Δάνειο για οποιοδήποτε είδος
Οικογενειακό δάνειο
ΚΑΙ ΤΑ ΛΟΙΠΑ

Φόρμα αίτησης δανείου:

* Όνομα του αιτούντος:
* Διεύθυνση:
* Πόλη:
* Κατάσταση:
* Χώρα:
* Φύλο:
* Οικογενειακή κατάσταση:
* Ηλικία:
* Επάγγελμα:
* Εισοδήματα:
* Τηλ:
* Κινητό:
* Ποσό που ζητήθηκε:
* Διάρκεια δανείου:
* Σκοπός δανείου:
* Έχετε υποβάλει αίτηση για δάνειο πριν;
* Αν ναι; Όνομα εταιρείας & Τοποθεσία:

ΕΡΓΑΣΙΑ:

* Χώρο εργασίας:
* Διεύθυνση:
* Τηλεφωνικό νούμερο:

Διευθυντής δανείων.

Δευτέρα-Σάββατο: 7: 30 π.μ.-6: 30μμ {Χρόνος επεξεργασίας}.
Κυριακή: 12μ.μ.-6: 30μμ {Χρόνος επεξεργασίας}
Αφού υποβάλετε την αίτηση δανείου, μπορείτε να περιμένετε μια προκαταρκτική απάντηση λιγότερο από 24 ώρες και να χρηματοδοτήσετε εντός 72-96 ωρών από τη λήψη των πληροφοριών που χρειάζεστε από εσάς.

BARBAR HODGE

barbarahodgeloanfirm@gmail.com ή κειμένου ή τηλεφωνήστε μας στο +15017229938
Αναμονή της γρήγορης απάντησής σας.ΡΑΙΜΟΝΟΝ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟ | Γεια σας, Ψάχνετε για μια νόμιμη και αξιόπιστη χρηματοδότηση / δανειστή; Χρειάζεστε πίστωση; Χρειάζεστε επείγουσα οικονομική βοήθεια; Χρειάζεστε ένα επείγον δάνειο για να εξοφλήσετε το χρέος σας ή χρειάζεστε ένα κεφάλαιο για να βελτιώσετε την επιχείρησή σας; Προσφέρουμε όλα τα είδη δανείων σε ποσοστό 2% σε ιδιώτες και εταιρείες με σαφή και κατανοητό τρόπο. Παραδίδουμε πιστώσεις οποιουδήποτε μεγέθους σε οποιονδήποτε προορισμό, επομένως επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να πάρετε αμέσως ένα δάνειο. Στείλτε μας ένα e-mail στη διεύθυνση: (raymondmillionloanfirm@gmail.com)Αγαπητέ πελάτη ,

Χρειάζεστε ένα δάνειο έκτακτης ανάγκης για να ξεκινήσετε την εργασία σας, ένα δάνειο χρέους, Αγοράστε ένα αυτοκίνητο ή ένα
σπίτι, Εάν ναι, δεν ανησυχεί πλέον κανενός είδους πίστωση Χαμηλό επιτόκιο
2% χωρίς εξασφαλίσεις και σωστό επιτόκιο Χωρίς πιστωτικό έλεγχο. Αν
χρειάζεστε τις παρακάτω πληροφορίες σχετικά με την πίστωση, επικοινωνήστε μαζί μας
Email Επαφής: catherinepostemailaddress97@gmail.com

Έχετε ένα κακό δάνειο;
Χρειάζεστε τα χρήματα για να πληρώσετε τους λογαριασμούς;
Χρειάζεται να ξεκινήσετε μια νέα δουλειά;
Έχετε ένα ημιτελές έργο λόγω κακής χρηματοδότησης;
Θέλετε χρήματα να επενδύσετε σε μέρος του τομέα της εμπειρογνωμοσύνης σας;
Έκανες κέρδος; Και δεν ξέρετε τι να κάνετε.

Προσφέρουμε τα ακόλουθα δάνεια: Προσωπικά δάνεια (εξασφαλισμένα και μη εξασφαλισμένα),
Τα δάνεια για την οικοδόμηση (εξασφαλισμένα και ακάλυπτα)
Συνδυασμένος δανεισμός Σπουδαστικός δανεισμός, δανεισμός ενοποίησης και άλλοι.
Δήλωση δανείου

1. Πλήρη ονόματα:
2. Χώρα:
3. Κράτος:
4. Διεύθυνση επικοινωνίας:
5. Ποσό απαιτούμενης πίστωσης:
6. Διάρκεια του δανείου:
7. Μηνιαίο εισόδημα:
8. Άμεσος αριθμός τηλεφώνου:
Έχετε χρησιμοποιήσει μια online πίστωση πριν (ναι ή όχι)

EMAIL: catherinepostemailaddress97@gmail.com

Με εκτιμιση,Sky World δάνειο εταιρεία, δίνουμε δάνεια με επιτόκιο 0f 3%. skyworldloanfirm@gmail.com
 

Καλημέρα κύριε / μα είμαι.

Είμαστε μια ιδιωτική εταιρεία και προσφέρουμε δάνεια με χαμηλά επιτόκια για τον καθορισμό του ποσού του δανείου είναι μεταξύ 100 εκατομμυρίων δανείων προβλέψεις δάνειο 1.000 δολάρια δολάριο για την ανάπτυξη των επιχειρήσεων: άκρη / ανταγωνιστικότητα επέκταση των επιχειρήσεων.

Προσφέρουμε μια ποικιλία δανείων

* Προσωπικά δάνεια (εξασφαλισμένα και μη εξασφαλισμένα)
* Επιχειρηματικά δάνεια (εξασφαλισμένα και μη εξασφαλισμένα)
* Δάνειο ενοποίησης
  
Δεν υπάρχουν τέλη προκαταβολής.

Σας ευχαριστούμε που αφιερώσατε χρόνο για να διαβάσετε αυτή τη διαφήμιση.
Για περισσότερες πληροφορίες και ερωτήσεις, στείλτε μας e-mail σήμερα
skyworldloanfirm@gmail.com
skyworldloanfirms@yahoo.com

Σάρα Ουίλιαμς.Έχετε οικονομικές δυσκολίες? Χρειάζεστε δάνειο? elenanino0007@gmail.comΤερματίστε τις οικονομικές ανησυχίες σας
Είμαστε πιστοποιημένη εταιρεία δανείου. προσφέρουμε δάνειο σε άτομα σε
χαμηλό επιτόκιο 2%, προσφέρουμε προσωπικό δάνειο, επιχειρηματικό δάνειο,
στεγαστικό δάνειο. ακίνητο δάνειο.πλήρεις για περισσότερες πληροφορίες
μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω: (felixgeorge958@gmail.com)Αν χρειάζεστε επείγουσα πίστωση για την επίλυση οικονομικών αναγκών, μπορούμε να προσφέρουμε δάνεια μεταξύ $ 3000 και $ 80 εκατομμυρίων. Μέγιστη, αξιόπιστη, αποτελεσματική, γρήγορη και δυναμική με 100% εγγυημένα δάνεια. Σε περίπτωση ενδιαφέροντος, το επιτόκιο του δανείου (3%), παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο amerisavefinancials@gmail.comΠροσοχή,
Υποβάλετε αίτηση για ένα γρήγορο και βολικό δάνειο για την εξόφληση λογαριασμών, δάνειο Χριστουγέννων,
Στεγαστικό δάνειο, δάνειο ενοποίησης και να ξεκινήσει μια νέα επιχείρηση ή
την αναχρηματοδότηση των έργων σας με φθηνότερο επιτόκιο 3%. Κάνω
επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα μέσω: CEDRICHILLSTONE@GMAIL.COM με το απαιτούμενο ποσό δανείου.
Είμαστε πιστοποιημένοι, εγγεγραμμένοι και νόμιμοι δανειστές.
Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σήμερα εάν ενδιαφέρεστε να πάρετε αυτό το δάνειο,
επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία δανεισμού, διαδικασία όπως
τους όρους του δανείου και τον τρόπο μεταβίβασης του δανείου
εσείς. Χρειαζόμαστε την επείγουσα απάντησή σας αν σας ενδιαφέρει.

Πρώτες πληροφορίες που χρειάζεστε από εσάς:

Πλήρη ονόματα: ............
Χώρα:…………...
Κράτος / Επαρχία: ...............
Αριθμός τηλεφώνου:…………
Διάρκεια:…………
Ποσό που απαιτείται ως δάνειο: ......... ..
Διεύθυνση / Διεύθυνση γραφείου: ..........
Κατοχή:............
Μηνιαίο εισόδημα:……….
Οικογενειακή κατάσταση:………..
Ηλικία / Φύλο: ............ ..
Σκοπός δανείου: ............ ..
Έχετε υποβάλει αίτηση για δάνειο πριν; (Ναι ή όχι):...

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όλες οι απαντήσεις θα πρέπει να διαβιβάζονται στη διεύθυνση:
CEDRICHILLSTONE@GMAIL.COM
για γρήγορη
επεξεργασία.
Ευχαριστώ.

C.E.O / John Hill.Προσοχή !!!

Η B / F Limited είναι μια χρηματοπιστωτική υπηρεσία που παρέχει οικονομική βοήθεια στην
ιδιώτες και συνεργαζόμενους φορείς. προσφέρουμε κάθε είδους οικονομικά
με πολύ χαμηλό επιτόκιο 2,5%. αυτό είναι για να βοηθήσει το
βελόνες και επίσης να βοηθήσει τους ανθρώπους να επιτύχουν τα όνειρά τους. με την υπηρεσία μας σας
οικονομικό άγχος και το πρόβλημα έχει τελειώσει. βιαστείτε σήμερα και επικοινωνήστε μαζί μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:
Brucesancoskyfinance@gmail.com
ή στείλτε μας ένα μήνυμα μέσω του +1 - 413 - 849 - 9898

Ευχαριστώ
Κ. Bruce sancosky
Οικονομικός διευθυντής
Τηλέφωνο +1 413 849 9898
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο επικοινωνίας: Brucesancoskyfinance@gmail.com
linkedin:
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6296983782411030528Γεια σας προσφέρουμε Διεθνές δάνειο τόσο σε ιδιώτες όσο και σε εταιρείες παγκοσμίως. Το επιτόκιό μας είναι 3% ετησίως.

Δίνουμε δάνειο από οποιοδήποτε ποσό $ 2000 έως $ 30,000,000.00 για οποιοδήποτε νόμιμο σκοπό.

Παρέχουμε επίσης δάνειο από μακράς διάρκειας 1-25 χρόνια. Έτσι εάν χρειάζεστε οποιαδήποτε οικονομική βοήθεια οποιασδήποτε φύσης για να ταξινομήσετε τα πράγματα, αυτή είναι η εταιρεία στην οποία μπορείτε να εμπιστευτείτε και να αναμεταδώσετε. Οι αιτήσεις είναι διαθέσιμες για υποψηφίους ηλικίας 18 ετών και άνω.

Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για όλες τις οικονομικές σας ανάγκες.

Τις καλύτερες ευχές,
Κ. Richy Scott
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: Denationsloan@gmail.comΧρειάζεστε ένα δάνειο. Είμαστε νόμιμοι και εγγυώνται δανειστή δανείου. Είμαστε μια εταιρεία με οικονομική βοήθεια. Χορηγούμε δάνεια σε ιδιώτες που χρειάζονται οικονομική βοήθεια, που έχουν κακή πίστωση ή χρειάζονται χρήματα για να πληρώσουν λογαριασμούς, να επενδύσουν στην επιχείρηση. Θέλω να χρησιμοποιήσω αυτό το μέσο για να σας ενημερώσω ότι παρέχουμε αξιόπιστη βοήθεια αποδέκτη καθώς Θα χαρούμε να σας προσφέρουμε ένα δάνειο. Επικοινωνήστε μαζί μας μέσω του woodgatecredit@outlook.com

Προσθήκη νέας απάντησης