Είδα στον ύπνο μου εξύψωση. Τι είναι;


Κατηγορίες: 

Απαντήσεις

Υπάρχει μια σειρά από όνειρα λόφος , βουνό , ανεβαίνω , κ.λ.π.), τα οποία έχουν κάτι κοινό: την ανύψωση. Δηλαδή, την προσπάθεια να φτάσουμε και να βρεθούμε σε ένα πιο μεγάλο υψόμετρο, από εκείνο που είμαστε τώρα.

Στο όνειρο, η ανύψωση πάντα ισοδυναμεί με ένα ιδανικό, ένα στόχο, του οποίου η σημασί είναι ανάλογη με το υψόμετρο, και αυτός ο στόχος μπορεί να είναι υλικός, ηθικός ή πνευματικός. Το κλειδί όλων αυτών των ονείρων βρίσκεται στην ευκολία ή τη δυσκολία με την οποία γίνεται η άνοδος, που θα δείξει τις ευκολίες ή τα εμπόδια, που θα βρούμε όταν θα ανεβαίνουμε, προκειμένου να φτάσουμε το στόχο μας.Προσθήκη νέας απάντησης