Τι είναι η Βίβλος και από που πήρε τ' όνομά της;


Απαντήσεις

Το όνομα «Βίβλος» προέρχεται από το όνομα μιας πόλης στα παράλια της Φοινίκης. Στη «Βύβλο» γινόταν τόσο εκτεταμένη επεξεργασία και εμπόριο του παπύρου, ώστε το όνομα της πόλης κατέληξε να σημαίνει στα ελληνικά «βιβλίο» και η λέξη «Βίβλος» να σημαίνει το «βιβλίο των βιβλίων», δηλαδή την Αγία Γραφή.Προσθήκη νέας απάντησης