Τι είναι Public domain;


Στον χώρο της πληροφορικής, τι σημαίνει Public domain;

Απαντήσεις

Πεδίο δημόσιας και ελεύθερης χρήσης. Λογισμικό ή πληροφορίες διαθέσιμες για χρήση από το ευρύ κοινό, χωρίς περιορισμούς πνευματικής ιδιοκτησίας.Προσθήκη νέας απάντησης