Τι είναι Penetration test;


Στον χώρο της πληροφορικής, τι σημαίνει Penetration test;

Απαντήσεις

Δοκιμή διείσδυσης. Είναι μία μέθοδος αξιολόγησης της ασφάλειας πληροφοριακών συστημάτων ή δικτύων με προσομοίωση μιας επίθεσης από κακόπιστο εισβολέα (hacker). Η διαδικασία του τεστ περιλαμβάνει μία σε βάθος ανάλυση των κινδύνων εισδοχής μη εξουσιοδοτημένων και ανεπιθύμητων προσώπων στο σύστημα και τον εντοπισμό των αδύνατων σημείων αυτού. Στη συνέχεια λαμβάνονται μέτρα για την άρση των αδυναμιών. Η δοκιμή διείσδυσης πρέπει να πραγματοποιείται έγκαιρα όταν εγκαθίσταται ένα νέο σύστημα υπολογιστών ή μετά από την αναβάθμιση του hardware ή του software οπωσδήποτε όμως πριν οι hackers ανακαλύψουν και εκμεταλλευθούν τις αδυναμίες του συστήματος.Προσθήκη νέας απάντησης