Τι είναι Package deal;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει ο όρος Package deal;

Απαντήσεις

Διαπραγμάτευση - πακέτο. Είναι ένας αριθμός εντολών που αφορούν αγοραπωλησίες χρεογράφων, άλλων χρηματοοικονομικών μέσων ή εμπορευμάτων ή εντολές για κατάθεση και ανάλη η από διάφορους λογαριασμούς που πρέπει να εκτελεσθούν ταυτόχρονα.Προσθήκη νέας απάντησης