Τι είναι Order book system;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει Order book system;

Απαντήσεις

Σύστημα εντολών βιβλίου. αθιερώθηκε τον Oκτώβριο του 1998 από το Χρηματιστήριο του ονδίνου. Oι μετοχές των εισηγμένων εταιριών εγγράφονταν σε ένα ηλεκτρονικό κατάλογο που ονομαζόταν SETS (Stock Exchange Electronic Trading Service). Το σύστημα αυτό συνταίριαζε αυτόματα τις εντολές αγοράς και πώλησης που δίδονταν από τους επενδυτές ανάλογα με τον όγκο των μετοχών και την προσφερόμενη τιμή. Παρόμοια συστήματα έχουν υιοθετηθεί ήδη από όλα σχεδόν τα χρηματιστήρια.Προσθήκη νέας απάντησης