Τι είναι Optical fiber (OF);


Απαντήσεις

Οπτική ίνα. Λεπτή γυάλινη ίνα, με διαφάνεια εκατομμύρια φορές μεγαλύτερη από το κοινό γυαλί, κατά μήκος της οποίας μπορεί να μεταδίδεται, με ελάχιστη εξασθένιση, μια φωτεινή δέσμη όπως π.χ δέσμη λέϊζερ. Η οπτική ίνα αποτελείται από ένα κυλινδρικό πυρήνα με σχετικό υψηλό δείκτη διάθλασης, η τιμή του οποίου ελαττώνεται ομοιόμορφα ή απότομα και κλιμακωτά ενώ παραμένει σταθερός στον εξωτερικό κύλινδρο. Οι οπτικοί ίνες υπερτερούν σε σύγκριση με τα χάλκινα καλώδια διότι: α) είναι κατά πολύ ελαφρότερες β) έχουν μικρότερο όγκο γ) παρουσιάζουν μεγαλύτερη ανοχή στους ηλεκτρομαγνητικούς θορύβους δ) δυσχεραίνουν αποτελεσματικότερα τις απόπειρες υποκλοπών των μεταδιδόμενων μηνυμάτων και ε) το κυριότερο επιτυγχάνουν υψηλό ρυθμό μετάδοσης δεδομένων σε σύγκριση με τα χάλκινα καλώδια.
 Προσθήκη νέας απάντησης