Τι σημαίνει η παροιμία "Η γλώσσα κόκαλα δεν έχει και κόκαλα τσακίζει";


Απαντήσεις

Η γλώσσα παρόλο που είναι τρυφερή, καταστρέφει με τις αισχρολογίες και τα πιο ισχυρά και διασώζει με την πειθώ αυτά που κινδυνεύουν.

Συνώνυμο (αρχαία): Γλώσσα πού πορεύη; Πόλιν ανωρθόσουσα, καί πόλιν καταστρέφουσα = Γλώσσα για που πας; Εσύ ανορθώνεις μια πόλη και τυ τη γυρνάς πίσω.

λαλαλαλαλαλαλαλα

Προσθήκη νέας απάντησης